Ceník služeb

Právní služby poskytujeme v hodinové sazbě, určené na základě náročnosti projednávaného případu. Součástí této sazby jsou náklady na komunikační prostředky, ověřování podpisů advokátem a elektronické konverze. Sazba nezahrnuje náklady na správní, soudní a notářské poplatky, náklady na znalecké posudky a další případné náklady vzniklé vůči třetím stranám, stejně jako úhradu cestovních nákladů advokáta.

V případě dlouhodobější spolupráce je sazba určena individuálně dohodou. V tomto případě je kladen ohled na objem a náročnost zadání. V případech, kdy lze určit objem nutné práce s dostatečnou určitostí dopředu, je možné dohodnout pevně stanovenou cenu. Tato cena poté již není ovlivněná počtem reálně odpracovaných hodin.

Na základě individuální dohody rovněž poskytujeme spolupráci v režimu měsíčního paušálu za zvýhodněnou sazbu.